Történetünk

A fenn maradt iratok alapján Kunszentmiklóson 1924–ben jött létre az önkéntes tűzoltóság, melynek parancsnoka Miklóssy János gimnáziumi tanár volt. Létszáma 40 fő lehetett. Felszerelésük 1 db fatengelyes nyomófecskendő, 1 db vastengelyes nyomó fecskendő, 1 db szívó – nyomó fecskendő, 2db fahordó, vízszállító lajt, 4 db angol dugólétra és 2 db tűzhorog volt.

1928–ban újjáalakult a tűzoltóság a leventékből, ennek parancsnoka Princcel Gyula volt, aki a községnél dolgozott. Felszerelésük, az előzőekben felsorolt eszközök voltak. A tüzet és a tűzhöz való vonulást a harangok félreverésével jelezték. A tűz irányát a templomtoronyból a tűzőr mutatta nappal piros zászlóval, éjszaka, pedig piros lámpással. Ebben az évben került tagfelvételre többek között,Kiss Lajos, aki a későbbiekben a tűzoltóság parancsnoka lett.

1931. május 17. –én megalakult az önkéntes tűzoltó egyesület. Ekkor a parancsnok Csáki György bor ellenőr volt. Megalakulása után a két szertáron kívül semmi más helyiség nem állt rendelkezésükre. Felszerelésük három fecskendő (ebből egy fatengelyes), vödrök, ásók, lapátok és kevés tömlő volt. Védő felszereléseiket hitelből vásárolták. Pénzbeli bevételük csak rendezvényekből és a futballmeccsekből tevődött össze. A nyári aratás, cséplés idején a lerakodási engedélyeket a tűzoltóság vizsgálta felül házanként és évente. Ahogy teltek az évek, úgy fejlődött a tűzoltóság és a felszerelése. Ezek közé tartozott a mozdony – fecskendő a Mátrai féle kismotorfecskendő. 1935 –ben vásároltak használt autót, amit átalakítottak tűzoltókocsinak. 1600 liter víz és 4 + 4 fő szállítására volt alkalmas ez a szívó – nyomó fecskendő. Ettől az időszaktól már versenyekre is jártak és rendeztek is. Az 1940–es években megjelent egy rendelet, miszerint minden tűzoltónak el kell végezni egy altiszti tanfolyamot. Még ebben az évben megalakult a polgárvédelem, a háború közelsége miatt, innentől, pedig már éjjel-nappal, azaz 24 órás szolgálatot láttak el a tűzoltók. A háború kitörésétől a befejezéseséig nem maradt fenn semmiféle írásos dokumentum a tűzoltóság működéséről

A háború után a tűzoltóság színvonala megszilárdult, volt női csapat, színjátszó csapat és fúvós zenekar is. Az 1950 –es évek elejétől már fizetett tűzoltók is dolgoztak Kunszentmiklóson. Ezekben az időkben kapott a tűzoltóság egy Vippon típusú gépkocsit, egy 1/800 és 1/400 kismotorfecskendőt. Az 1967 – 1968 –as években épült a tűzoltó laktanya, ami a mai napig is a tűzoltóság elhelyezését biztosítja.

Az 1970-es években az egyesület parancsnoka Kiss Lajos volt, ebben az időben a tűzoltóság 2 db CSD344 típusú, a kor követelményeinek megfelelő gépjárműfecskendővel rendelkezett és egy Zuk típusú tűzoltó járművel. A tűzoltóságon ügyelet csak nappal működött, éjszaka mindenki otthon volt és vezetékes telefonon történt a riasztásuk. Az egyesületnek 60 fő tagja és 40 fő pártoló tagja volt. Rendszeresen jártak versenyekre, több csapattal, folyamatosan 1. és 2. helyezéseket értek el. Ebben az időben került az egyesület tagjai közé Sóbujtó Antal és Kálózi Sándor is akik a mai napig főállású tűzoltók. Ebben a formában működött a tűzoltóság az 1980-as évek végéig.

Nagy előre lépést jelentett a németországi Baden-Württemberg tartomány ajándéka, az 1991-ben kapott Mercedes típusú tűzoltó gépjárműfecskendő, mely kiemelkedő színvonalú, felszereltségű és állapotú autó volt, a mai napig tartalék gépjárműfecskendőként működik. A 90-es évek közepén vásároltak egy Csepel TŰ1 típusú fecskendőt és egy Mercedes LF-408 típusú gépjárművet melyeket az egyesület tagjai újítottak fel. Ebben az időszakban Szabó István volt a tűzoltó egyesület parancsnoka.

A folyamatos fejlődésének köszönhetően az országban az elsők között 1997-ben a Kunszentmiklósi Tűzoltó Egyesület, valamint a helyi Önkormányzat együttműködési megállapodása alapján megalakult a Köztestületi Tűzoltóság, Városi Tűzoltóság elnevezéssel. Ezen megállapodás lehetővé tette, hogy a Belügyminisztérium működési területet jelöljön ki a tűzoltóság számára. A kijelölt működési terület Kunszentmiklós, Tass, Szalkszentmárton, Dunavecse, Kunpeszér, Apaj települések, valamint ezen települések közigazgatási területe, így több mint 20.000. fő tűzvédelmét biztosítja a tűzoltóság.

1998. január 1-től vált véglegesség a jelenleg is működő forma. Létrejött a köztestület, ezzel lényegesen javult az állampolgárok tűzbiztonsága, kötelezővé vált a 24 órás ügyelet, meghatározták a minimum szolgálati és vonulós létszámot. A védett települések segélykérő vonalai a tűzoltóság ügyeletére kerültek.