Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályok

Tisztelt Kunszentmiklósi Lakosok!

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozóan.

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.

A fentiek alapján Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotta az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokról szóló 13/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), mely 2015. április 1. napján lép hatályba.

 A Rendelet 5. §-a alapján az alábbi időpontban folytatható az égetés:

  • Hétfőtől péntekig naponta 8.00 – 18.00 óra, és szombaton 8.00 – 12.00 óra között engedélyezett, más napon és időpontban az égetés tilos.
  • Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén.
  • A fenti időpontban sem végezhető égetés a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.

Abban az esetben, ha az égetést nem a Rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezik, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást. A fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetővel szemben a kirendeltség a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 40. sora alapján 20.000 – 60.000.-Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki.

Avart és kerti hulladékot égetni csak a környezet zavarása nélkül, olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu lelocsolásáról, illetve földréteggel történő lefedéséről.

Kérjük a Rendeletben foglaltak betartását!

Dr. Kelemen Henrietta

jegyző